Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Artykuły

czynna ochrona 5 gatunków ptaków

     Czynna ochrona 5 gatunków ptaków 

        W okresie poprzedzającym sezon lęgowy 2014 Stowarzyszanie Drapolicz w ramach realizacji zadania pod nazwą "Czynna ochrona 5 gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 i w 7 gminach LGR"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zrealizowało projekt mający czynnie wesprzeć kilka z gniazdujących w obszarze gatunków ptaków. Całość zadania przeprowadzona została w obszarze północnych Żuław i Mierzei Wiślanej. Projekt swym zasięgiem obejmowała trzy  naturowe obszary ptasie - Doline Dolnej Wisły, Ujście Wisły oraz Mierzeję Wiślaną.

      Głównym założeniem projektu było wsparcie pięciu gatunków ptaków - pustułki, puszczyka, włochatki, gągoła i nurogęsia w sztuczne miejsca gniazdowe. W ramach realizacji projektu w siedliskach wymienionych wyżej gatunków zawieszono 135  drewnianych bud lęgowych, których konstrukcja została dostosowana do wymagań wszystkich pięciu gatunków. Miejsca te mają stanowić alternatywę dla powyższej grupy gatunków w sytuacji deficytu naturalnych miejsc gniazdowych. Wszystkie wymienione gatunki gniazdują naturalnie w dziuplach (pustułka chętnie zajmuje skrzynie lęgowe wywieszane w ramach realizacji projektu) stad w sytuacji ich niedoboru często spada liczebność danego gatunku. Projekt z założenia ma powstrzymac ten trend i spowodować zwiększenie liczebności gatunków objętych programem. W sezonie lęgowym 2016 (2 lata po montażu bud) zostanie przeprowadzony monitoring skuteczności zasiedlenia - o czym poinformujemy na stronie www.

        Kopia lokalizacja

 Budki dla pustułki wieszano w krajobrazie polnym, bądz na skraju miejscowości w siedliskach dogodnych dla gniazdowania ptaków, budki puszczykowe montowano wśród zabudowy wiejskiej, w starych parkach i zadrzewieniach. Budki dla włochatek skoncentrowano w lasach Mierzei Wiślanej , zaś dla gągoła i nurogęsi budy umieszczano na skraju cieków wodnych (rzek, starorzeczy i Zalewu Wiślanego)

 Kopia bud7

Kopia bud6

 Kopia bud8

Kopia bud5

Kopia operacja

Obserwuj nas na