Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Artykuły

druk i montaż tablic edukacyjnych

W dniu 10.10.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Druk i montaż tablic edukacyjnych

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf
doczalacznik_nr_1_formularz ofertowy_tablice.doc
pdfzalacznik_nr_2_umowa_tablice .pdf

Wybór oferty

docwybor_oferty_montaż tablic.pdf

projekt-logo

zakup wegetacyjnych mat kokosowych

W dniu 11.11.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Zakup wegetacyjnych mat kokosowych

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfzapytanie_ofertowe.pdf
doczalacznik_nr_1_formularz ofertowy_maty.doc
pdfzalacznik_nr_2_umowa_maty .pdf

Wybór oferty

docwybor_oferty_maty.pdf

projekt-logo

Kontrola klatek żywołownych (2014)

W dniu 28.02.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych ?Drapolicz? zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Usługę kontroli 40 klatek żywołownych

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfzapytanie_kontrola_klatek_drapolicz.pdf
doczalacznik_nr_1_formularz ofertowy_kontrola_klatek.doc
pdfzalacznik_nr_2_umowa_kontrola_klatek.pdf

Wybór oferty

pdfwybor_oferty_kontrola_klatek.pdf

projekt-logo

demontaż i konserwacja wysp (2015)

W dniu 10.10.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Demontażu i czyszczenia 2 wysp pływających

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfzapytanie_demontaż wysp 2014.pdf
doczalacznik_nr_1_formularz ofertowy_demontaż wysp.doc
pdfzalacznik_nr_2_umowa_demontaż wysp.pdf

Wybór oferty

docwybor_oferty_demontaż wysp2014.pdf

projekt-logo

Usługa transportu, montażu i zabezpieczenia wysp

W dniu 28.02.2014 r. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych ?Drapolicz? zaprasza do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na:

Usługę transportu, montażu i zabezpieczenia wysp

w ramach projektu POIS 05.01.00-00-378/12 ?Odbudowa populacji wybranych gatunków wodno-błotnych na Zalewie Wiślanym? który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdfzapytanie_ofertowe_transport_montaz_zabezpieczenie_wysp_2014.pdf
pdfzalacznik_nr_1A_specyfikacja_wysp_2014.pdf
pdfzalacznik_nr_1B_specyfikacja_wysp_2014.pdf
doczalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_transport_montaz_zabezpieczenie_wysp-2014.doc
pdfzalacznik_nr_3_umowa_montaz_zabezpieczenie_wysp_2014.pdf

 

pdfWybór oferty

projekt-logo

Obserwuj nas na