Language versions

lasyelblagwfossos kuling clanga

Kartoteka Pomorskiego Regionu Ornitologicznego

    W grudniu 2010 grupa inicjatywna (G15) wbrew powszechnym tendencjom, na przekór ogólnopolskim trendom postanowiła połaczyć w jedno trzy dawne regiony ornitologiczne - Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe i Pomorze Gdańskie - powołując Pomorski Region Ornitologiczny. Inicjatywa w swoim założeniu ma zintegrować poszczególne grupu i indywidualnych obserwatorów w obszarze działania, pomoć w koordynowaniu regionalnych akcji faunistycznych i planowo gromadzić dane faunistyczne. Na bazie regionu zbudowano elektroniczną platformę do gromadzenia informacji (Kartotkę Pomorskiego Regionu Ornitologicznego). 

     Kartoteka gromadzi dane faunistyczne ważne w skali regionu. Wykaz gatunków o których zbierane są informacje wraz z bazą znajdują się w pliku excel, która jest do pobrania powyżej. Gromadzone są głównie informacje o: rzadkich i nielicznych gatunkach lęgowych, pojawach wybranych nielęgowych gatunków oraz o dużych koncentracjach ptaków. Gromadzimy także dane o terminach przylotów i odlotów gatunków pospolitych oraz o nietypowych pojawach fenologicznych. Obserwacje zapisywane są według schematu: gatunek, data (rok-miesiąc-dzień), obserwator (-rzy), miejsce stwierdzenia, najbliższa miejscowość, opis biotopu, ilość osobników (wiek i płeć jeśli znane), ewentualne uwagi (np. kryteria lęgowości).

       Każdy obserwator przekazując swoje dane do Kartoteki Pomorskiego Regionu Ornitologicznego wyraża zgodę na ich wykorzystanie w przygotowywanej monografii Regionu Pomorze. W przypadku wykorzystania danych do innych celów (np. opracowania cząstkowe, dotyczące wybranych gatunków lub obszaru) obserwatorzy będą każdorazowo proszeni o udzielenie zgody na wykorzystanie ich danych. W przypadku opublikowania obserwacji, szczegółowe dane będą sygnowane nazwiskiem obserwatora. Poniżej przedstawiamy obszar działania Pomorskiego Regionu Ornitologicznego.

PRO-mapa-do-aktualności

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KARTOTEKI

kartoteka

kartoteka50

mapa50 

Birds FILES

Read more

Follow us also