Language versions

lasyelblagwfossos kuling clanga

Rarities

Section in which we publish interesting ornitological observations from around the areas of Zulawa, Vistula Spit and generally Eastern Pomerenian region. We deliver information about first and last birds' appearances, huge flocks, non typical cases, rare species recognitions. We would like to encourage you to share your interesting observation with us by sending photos, short films, info to biuro[at]drapolicz.org.pl.
More information on interesting observations of the whole Pomerania is available on the website of Birds Files (cooperation and entering your own data is recommended).

 2013-04-11-01 - czarny

Bocian czarny/ Black Stork/ Ciconia nigra
Data: 9-04-2013
Miejsce: Pirat, Mierzeja Wiślana
Obserwator: Teresa Kozakiewicz, Andrzej Kosmicki, Piotr Zięcik (fot)
Komentarz: dwa migrujące ptaki, ptaki wyjątkowo migrujące Mierzeją

 2013-04-09-blada01

Mewa blada/ Glaucous Gull / Larus hyperboreus
Data: 09-04-2013
Miejsce: Piaski, Mierzeja Wiślana
Obserwator: Adam Janczyszyn (fot)
Komentarz: drugoroczny ptak. (fot2)

 2013-04-09-orlik

Orlik Krzykliwy/ Lesser Spotted Eagle / Aquila pomarina
Data: 9-04-2013
Miejsce: Pirat, Mierzeja Wiślana
Obserwator: Michał Kujawa
Komentarz: pierwsze wiosenne stwierdzenie w 2013 na Mierzei

 2013-04-06-rissa

Mewa trójpalczasta / Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla
Data: 06-04-2013
Miejsce: Mierzeja Wiślana
Obserwator: Barbara Więckowska (fot), Adam Janczyszyn, Teresa Kozakiewicz, Magdalena Hadwiczak, Zuzanna Pestka, Piotr Zięcik
Komentarz: łącznie 7 młodych ptaków

 

Perkoz rogaty / Horned Grebe / Podiceps auritus
Data: 06-04-2013
Miejsce: Mierzeja Wiślana
Obserwator: Barbara Więckowska, Teresa Kozakiewicz, Iza i Adam Grabowski, Piotr Zięcik
Komentarz: 256 ptaków. Największa dotychczas stwierdzona koncentracja w kraju.

 2013-04-05-sniegula

Śnieguła / Snow Bunting / Plectrophenax nivalis
Data: 05-04-2013
Miejsce: Przemysław, gm. Stegna
Obserwator: Barbara Więckowska
Komentarz: 50 osobników. Zwarte stado żerujących na polu

thumb 13-04-03-blotniak-01

Błotniak stawowy / Marsh Harrier / Circus aeruginosus
Data: 03-04-2013
Miejsce: Pirat, gm. Krynica Morska
Obserwator: Teresa Kozakiewicz (Nikon D4 + 400/2.8)
Komentarz: Samiec migrujący na wschód; druga obserwacja w sezonie, po obserwacji samicy 28-03-2013

2013-04-03-makolagwa

Makolągwa / Common Linnet / Carduelis cannabina
Data: 02-04-2013
Miejsce: Przemysław, gm. Stegna
Obserwator: Barbara Więckowska
Komentarz: 300 osobników. Zwarte stado żerujących na polu

13-04-01-pliszka-01

Pliszka siwa x Pliszka brytyjska / White Wagtail x Pied Wagtail / M. alba alba x M.a. yarellii
Data: 01-04-2013
Miejsce: Krynica Morska
Obserwator: Adam Janczyszyn
Komentarz: Fot.2, fot.3

Birds FILES

Read more

Build a New Tower With us

Read more

Follow us also